Home

ByDaniel

Repetytorium maturalne angielski

Aby przygotować się do egzaminu maturalnego uczeń potrzebuje materiałów takich jak repetytorium maturalne z języka angielskiego, które będzie idealne do samodzielnej nauki i pomoże w sprawdzeniu swoich umiejętności na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym.

“Longman Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy”

– repetytorium pozwala sprawdzić i uporządkować wiedzę w zakresie podstawowym. Polecenia zamieszczone w książce mają na celu zapoznanie się uczniów z zadaniami występującymi na egzaminie oraz wyćwiczenie techniki w rozwiązywaniu ich. Podręcznik posiada odpowiednik w interaktywnej postaci, w którym zamieszczono treningi przygotowujące do egzaminu maturalnego. W repetytorium zamieszczono przykłady wszystkich wypowiedzi pisemnych, których uczeń może spodziewać się na egzaminie właściwym. Zamieszczone wewnątrz arkusze maturalne pozwolą nam zaznajomić się z typem zadań egzaminacyjnych oraz dowiedzieć się jak rozwiązywać je krok po kroku.

“Longman Repetytorium maturalne. Poziom rozszerzony”

– Książka porządkuje i uzupełnia wiedzę niezbędną do egzaminu maturalnego. Jest podzielona na sekcje, a zadania umieszczone zostały w takiej kolejności w jakiej występują na egzaminie maturalnym. Gramatyka umieszczona została w czytelnych tabelach. Na marginesach zawarto informacje w języku polskim, objaśniające w jaki sposób rozwiązywać najtrudniejsze polecenia. Repetytorium ma swoją interaktywną wersję w formacie mp3 z słówkami podzielonymi na sekcje tematyczne. 

“Matura. Repetytoriom dla uczniów liceów i techników. Poziom podstawowy i rozszerzony”

– w repetytorium zamieszczone zostały polecenia skonstruowane w sposób odpowiedni dla egzaminu na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Reguły gramatyczne zostały wytłumaczone na przykładzie zadań, do których odpowiedzi znajdziemy na końcu książki. Słownictwo zamieszczone w książce jest systematycznie utrwalane poprzez zamieszczone ćwiczenia utrwalające. Książka jest w pełni zgodna z obowiązującą podstawą programową.

ByDaniel

Repetytorium maturalne angielski – wsparcie w nauce

Okres nauki szkolnej jest przepełniony sytuacjami, w których uczeń musi przygotować się do różnego rodzaj sprawdzianu jego wiedzy. Zaczynając od małych kartkówek, aż po duże egzaminy, od których wyniku jest zależna przyszłość ucznia, do każdego z testów zdobytych przez nas informacji, dobrze jest się odpowiednio przygotować. Egzaminem, którym uczeń kończy swoją edukację na poziomie szkolnym jest matura. Wzbudza ona wiele emocji wśród uczniów i ich rodziców. Wynik matury jest brany pod uwagę np. podczas rekrutacji do szkoły wyższej. Warto jest pamiętać o tym fakcie. Bez posiadania zdanej matury, uczeń nie może poszerzać zakresu swojej wiedzy na uczelni wyższej. Żeby pójść na studia – wymagane jest posiadanie zaliczonego egzaminu maturalnego. Studia są rzeczą, która może odmienić nasze życie. Dodatkowe wykształcenie pozwala nam na podjęcie pracy w większej ilości miejsc, oraz na znacznie wyższych stanowiskach, co wiąże się ze wzrostem zarobków. Jednak do takiej sytuacji, konieczne będzie odpowiednie przygotowanie do egzaminu maturalnego, który otworzy nam drzwi do kolejnych etapów naszej edukacji.

Na maturze

Jedną z kwestii, która powinna być dobrze przemyślana przez ucznia, jest wybór języka obcego, który maturzysta zobaczy na swoim finalnym egzaminie. Najbardziej popularnym w naszym kraju wyborem jest wybór języka angielskiego. Otocza on nas z każdej strony, za sprawą mediów. W popkulturze wiele treści jest przedstawionych, właśnie w języku angielskim. Sprawia to, że obcujemy z nim na co dzień. Ten fakt może pomóc nam w przygotowaniach do egzaminu. Jeżeli do codziennego kontaktu z językiem angielskim w mediach, dołożymy systematyczną naukę pod kątem matury, to mamy bardzo duże szanse na uzyskanie wysokiego wyniku na naszym egzaminie.

W czasie nauki

Maturzysta powinien korzystać z różnego rodzaju pomocy naukowych np. repetytorium maturalnego z angielskiego. W przypadku przygotowań do matury z zakresu języka obcego, dobrze będzie wyposażyć się w repetytorium maturalnego z języka angielskiego. Dzięki niemu, uczeń będzie mógł zapoznać się z wymaganymi typami zadań. Będzie to bardzo pomocna kwestia.

 

ByDaniel

Repetytorium maturalne angielski – nadrabianie braków w wiedzy

Każdy uczeń na pewno spotkał się z sytuacją, w której nie posiadał odpowiedniej ilości wiedzy, do zaliczenia danego sprawdzianu, czy też odpowiedzi ustnej. Takie zdarzenie może wynikać z wielu czynników. Często nie są one zależne od samego ucznia i pomimo jego starań – nie miał szans na dobre zaznajomienie się z danym materiałem. Oczywiście, najczęściej dany uczeń może poprawić złą ocenę i dalej kontynuować swoją naukę na wysokim poziomie. Jednak sytuacją, w której nie możemy dopuścić do posiadania braków w naszej wiedzy jest pisanie egzaminu maturalnego. Matura jest sprawdzianem naszej wiedzy z zakresu całej edukacji szkolnej. Oznacza to, że zakres wiedzy, którą maturzysta musi posiadać jest bardzo szeroki i obejmuje tematy, które były omawiane od szkoły podstawowej, aż do końca nauki w szkole średniej. Może wydawać się, że zadanie w postaci – przygotowania do matury jest zbyt skomplikowane dla wielu uczniów, jednak jest to błędne podejście. Każdy uczeń jest w stanie przygotować się do matury. W obecnych czasach mamy dostęp do wielu pomocy naukowych, które mogą w znaczny sposób poprawić jakość napisanej przez nas matury.

Repetytorium w rękach ucznia

Maturzysta, który posiada problemy z opanowaniem danego materiału, powinien zastanowić się nad zakupem różnego rodzaju pomocy naukowych, które mogą sprawić, że zrozumie on dany materiał w bardzo szybkim czasie. Jedną z takich form wsparcia dla ucznia są repetytoria, które opisują wybraną tematykę. W przypadku przedmiotów maturalnych możemy znaleźć wiele opracowań, które w odpowiedni sposób przedstawiają dane zagadnienia. Każdy maturzysta powinien znaleźć, coś dla siebie.

Język obcy na egzaminie

Maturzysta musi dokonać wyboru w kwestii języka obcego, z którego będzie pisał swój egzamin maturalny. Bardzo częstym wyborem jest to język angielski, który wielu uczniów na przestrzeni całej swojej nauki – poznało w sposób, który pozwoli im bez większy problemów, zaliczyć maturę. Tutaj podobnie jak w przypadku każdego innego przedmiotu, dobrze będzie skorzystać z repetytorium, które przygotuje nas do matury z angielskiego.